GÜNCEL
Giriş Tarihi : 10-01-2023 14:41

Bayrak Formasyonu Nasıl Yorumlanır

Bayrak Formasyonu Nasıl Yorumlanır

 Ters Bayrak Formasyonu

"Ters Bayrak" formasyonu, bir trendin muhafazasını işaretleyen bir ticaret sinyali olarak kabul edilir. Bu formasyon, trendin yönünün değişeceği anlamı gelir ve genellikle uzun vadeli bir pozisyon almak isteyenlere odaklanmak için önemlidir.
Oluşum, fiyat trendinin yönüne doğru ilerlediği bir dönemde oluşur. Ancak, bu ilerleme zayıflar ve fiyat daha sonra ters yönde hareket eder. Formasyon, düşüş trendi için aşağı yönlü ve yükseliş trendi için yukarı yönlü olarak görülebilir.
Formasyonun dışları için genellikle üç hareketli ortalamanın olması gerekir. Bunlar; bayrak direği, bayrak çekme ve bayrak direği boyunca uzayan bir direk çekme. Bayrak direği fiyatların hızla yükseldiği kısa bir dönem için özelliklerdir ve doğrudan götürülen fiyatlar isen sona bir dönem gösterir. Bayrak çekmek ise direkt yüksekliğin hemen ardından oluşur ve genellikle düşük hacimlidir.
Ters Bayrak formasyonu oluştuğunda, askerlerin genellikle pozisyonlarını kapatır veya ters yön pozisyonunu yürütür. Ancak, ters Bayrak oluşumları her zaman gerçekleşmeyebilir ve yanıltıcı olabilir, bu nedenle diğer teknik göstergelerle ilgili olanlar önemlidir.

Bayrak Formasyonu Nasıl Yorumlanır

Bayrak formasyonu, teknik analizde kullanılan bir fiyat oluşumudur. Bayrak oluşumu, bir yükseliş trendi içinde meydana gelen gelir ve ticaret için alım fırsatı olarak kabul edilir. Formasyonun şekli, bir direncin kırılması sonradan oluşan fiyat hareketinin, direncin üzerinde kısa geçici bir düzeltme oluşturması şeklindedir.
Formasyonun temel özellikleri:
•    Bir yükselme trendi içinde oluşur
•    İlk mezra direncin köprüsüdür
•    İkinci hamle ise düzeltme hareketidir, yukarı yönlü hareketin hızı yavaşlar
•    Üçüncü hamle ise aşağı yönlü hareketin devamıdır ve oluşumun sonunda gerçekleşir.
Bayrak oluşumunun korumasının ardından, alım pozisyonunu açmak için güzel bir fırsat olabilir. Ancak, formasyonun muhafazalarının ardından fiyat hareketinin doğru olması için beklemek daha doğru olabilir. Formasyonun doğrulanması, fiyatın düzeltme hareketinin sonunda gerçekleşen yükseliş trendinin devam etmesi şeklindedir.
Alım pozisyonunun açılması için belirli bir kriterin kullanılması daha doğru olabilir. Örneğin, stop-loss emri kullanarak riskin minimize edilmesi, alım pozisyonunun kar elde etme boyutunun artırılması olanaklarını tanır.

 

Ayı Bayrak formasyonu


"Ayı Bayrak" formasyonu, bir trendin muhafazasını işaretleyen bir ticaret sinyali olarak kabul edilir. Bu oluşum, düşüş eğilimi için kullanılan ve fiyat eğiliminin aşağı yönde ilerlediği bir dönemde oluşur.
Formasyon, düşüş trendi sırasında oluşan bir kısa yükseliş yükselişini temsil eder. Kısa bir yükseliş, bir ayı gölgesi olarak yönetici bir direktif yürütme ile temsil edilir. Ayı gölgesi, direk zirvesin üstünde oluşur ve gün içi işlemlerde fiyatın yükseldiği ancak daha sonra düştüğü bir dönemi temsil eder.
Formasyonun diğer ikileşmesi ise bayrak direği ve bayrak çekmedir. Bayrak direği, ayı gölgesinden sonra oluşur ve genellikle kısa bir sürede oluşur. Bayrak çekme ise bayrak direği boyunca oluşur ve düşük hacimlidir.
Ayı Bayrak formasyonu oluştuğunda, askerlerin genellikle pozisyonlarını kapatır veya ters yönde pozisyonunu yürütür. Ancak, Ayı Bayrak oluşumları her zaman gerçekleşmeyebilir ve yanıltıcı olabilir, bu nedenle diğer teknik göstergelerle ilgili olanlar önemlidir.

Ayı Bayrak Formasyonu Nasıl Yorumlanır

Ayı Bayrak formasyonu, teknik analizde kullanılan bir fiyat formasyonudur. Bu formasyon, bir düşüş trendi içinde meydana gelir ve ticaret için satış fırsatı olarak kabul edilir. Formasyonun şekli, bir desteğin kırılması sonrası oluşan fiyat hareketinin, desteğin altında kısa vadeli bir düzeltme oluşturması şeklindedir.
Formasyonun temel özellikleri şunlardır:
•    Bir düşüş trendi içinde oluşur
•    İlk hamle desteğin kırılmasıdır
•    İkinci hamle ise düzeltme hareketidir, aşağı yönlü hareketin hızı yavaşlar
•    Üçüncü hamle ise aşağı yönlü hareketin devamıdır ve formasyonun sonunda gerçekleşir.
Ayı bayrak formasyonunun oluşumunun ardından, satış pozisyonu açmak için güzel bir fırsat olabilir. Ancak, formasyonun oluşumunun ardından fiyat hareketinin doğrulanması için beklemek daha doğru olabilir. Formasyonun doğrulanması, fiyatın düzeltme hareketinin sonunda gerçekleşen düşüş trendinin devam etmesi şeklindedir.
Satış pozisyonunun açılması için belirli bir kriter kullanılması daha doğru olabilir. Örneğin, stop-loss emri kullanarak riskin minimize edilmesi, satış pozisyonunun kar elde etme potansiyelinin artmasına olanak tanır.
Dikkat edilmesi gereken nokta ayı bayrak formasyonunun yükseliş trendlerinde oluşan bayrak formasyonuna benzer olduğu fakat formasyonun sonunda fiyatların düşüş trendine dönmesidir. Bu sebeple gereken dikkatli analiz yapmak ve doğrulama işlemlerinin yapılmasının ardından karar vermek.

AdminAdmin